Dòng sông quê nhà

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Dòng sông mát rượi bên ta,
Như ôm cơ thể ngọc ngà của em.
Dòng sông hiền dịu êm đềm,
Gió gờn, sóng nhỏ êm êm trưa hè.
Dòng sông lẵng lặng thầm nghe,
Lá dừa thỏ thẻ, cành me ghen cùng.