Thưởng ngoạn thơ

Thơ thư pháp Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Thơ hay đem viết thành thư pháp,
Vừa ngắm vừa ngâm sướng cõi lòng.
Rượu rót đầy ly nhâm thưởng thức,
Hưu nhàn, cảnh tĩnh sống  như  tiên .