Thác Bản Giốc

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Thác này Bản Giốc của ta,

Tàu giành phân nửa, chiều tà nửa bên.

Động Mường Ngao giận ngáo nghênh,

Giang sơn sứt mẻ, lòng thênh thênh buồn.