Mùa nước nổi

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Mùa nước nổi đưa em về Đồng Tháp,
Mình chèo ghe hái bông súng nghe em.
Khăn rằn quàng đôi vai nhỏ gầy êm,
Anh ngây ngất với trời, mây và nước
.

10.9.14