BS Phan Giang Sang_logo 2

bar_divider

Phan Giang Sang_photoBác sĩ Phan Giang Sang sinh trưởng tại Vĩnh Long, học tại Trường College De Vinh Long, sau đó theo học tại trường Petrus Ký và Taberd.

Tốt nghiệp ĐH YK Saigon vào năm 1966. Sang Úc, học lại và tốt nghiệp Y Khoa tại UNSW  vào năm 1990.

Làm việc tại Cabramatta NSW Australia hơn 26 năm.  Nay đã hồi hưu và viết sách về Y Khoa và Văn Hóa.

Sách đã xuất bản:

Tuyển Tập Phan Giang Sang I (2005), II (2010) và III (2017)

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn BS Phan Giang Sang đã cho phép chúng tôi trích đăng các bài viết của ông.

bar_divider

TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG

CHƯƠNG MỘT: Y học thực tiển và Phòng ngừa

CHƯƠNG HAI: Y học sử

CHƯƠNG BA: TÙY BÚT VÀ VĂN HÓA CỔ TRUYỀN

 

(Các bài viết trong Tuyển Tập Phan Giang Sang I sẽ được tiếp tục đăng trên Website Petrus Ký Úc Châu trong những ngày sắp tới. Xin mời quý vị nhớ đón xem)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: