CHƯƠNG BA

Tản mạn 60 Năm Làm Y Sĩ Úc-Việt

Tản mạn về cái ấy:

  • Của đàn ông
  • Cái ấy ngàn vàng.
  • Bứu huyền bí trên mt
  • Nhau thai là thần dược?

(Hàng đầu: Các GS khả kính: GS Nguyễn văn Út, GS Tuất, GS Trần Vỹ (Bộ Trưởng Y Tế) và GS Phan Ðình Tuân). (Trường không có đủ áo và nón cho GS và sinh viên nên chỉ có GS Tuất chánh chủ khảo và BS Sơn lớp lớn đại diện mặc thôi)

 (BS Huỳnh Ngọc Phương, Nguyễn Bội Hoàng, Nguyễn Khắc Khuyến, Nguyễn Kim Sơn, Phan Giang Sang, Lê Sĩ Quang, Nguyễn văn Truyền, Nguyễn Liêm Sĩ.(22.2.66)