CHƯƠNG HAI

Nam Kỳ Lục Tỉnh qua mấy vần Ca Dao

Ầu ơ.. . .Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập gìn khó đi

Khó đi mượn chén ăn cơm,

Mượn ly uống rượu, mượn đờn khảy chơi.

  • Sài gòn-Gia Ðịnh qua mấy vần ca dao
  • Mỹ Tho, Tiền Giang qua mấy vần ca dao
  • Vĩnh Long qua mấy vần ca dao
  • Long Xuyên qua mấy vần ca dao
  • Bến Tre qua mấy vần ca dao
  • Ðồng Tháp Mười qua mấy vần ca dao…  

Bản đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh