Tuyen tap 2 PGS - Trang bia trong 01

Y HỌC & ÐỜI SỐNG
ISBN – 978-0-9752303-1-2
Copy right 2010
S G PHAN PTY
Xuất bản tại Australia
Thư từ liên lạc về:
Mrs Tô Kim Châu
33 Fenwick street,
Yagoona 2199
Phone : (02) 9790 5272
email: tokimchau2011@hotmail.com

Tuyen tap 2 PGS - Trang bia trong 02

Kính dâng hương hồn ba má đã nuôi nấng và dạy dỗ cho chúng con nên người.

Thương gởi người nội trợ đảm đang đã hy sinh cho cha con chúng tôi.

Thương gởi các con: dâu, rể và cháu.