Tuyen tap 2 PGS - Trang bia trong 01

Y HỌC & ÐỜI SỐNG
ISBN – 978-0-9752303-1-2
Copy right 2010
S G PHAN PTY

Xuất bản tại Australia

Thư từ liên lạc về:

Mrs Tô Kim Châu

33 Fenwick Yagoona 2199.

Mob: 0412957190.

Email: tokimchau2011@hotmail.com

Tuyen tap 2 PGS - Trang bia trong 02

Kính dâng hương hồn ba má đã nuôi nấng và dạy dỗ cho chúng con nên người.

Thương gởi người nội trợ đảm đang đã hy sinh cho cha con chúng tôi.

Thương gởi các con: dâu, rể và cháu.