NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Ôn cố tri tân

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG II – Y HỌC & ÐỜI SỐNG 2010)

Nói tới Y học Ðông phương thì ai ai cũng nghĩ tới Ðông y cổ truyền của Trung Hoa, chớ không ai nghĩ rằng mỗi nước đều có nền Y học riêng của nó. Ðại Hàn cũng có ngành y học cổ truyền của nó như ta thấy trong phim “Thần Y”, “Nước mắt Ðại Trường Kim”… Ðất Việt trời Nam ta cũng có nền Y học cổ truyền riêng biệt. Nhưng Y học cổ truyền Việt Nam bị Trung Hoa vĩ đại, tự tôn, tự đại cho họ là thuốc Bắc, còn ta là thuốc Nam. Họ có dụng ý chê bai, bài bác thuốc Nam. Họ cho dược thảo của họ hay hơn, nhờ thời tiết, rừng già rậm rạp, núi đồi cao vút thiên nhiên nguyên trinh, còn thuốc ta không có cái lợi khí đó. Hơn nữa nền Ðông y nước ta còn non nớt thua kém họ (?).