ISBN 978-0-9752303-2-9

Copyright © 2016 S G PHAN PTY

Xuất bản tại Australia

Thơ từ liên lạc về: Mrs Tô Kim Châu

33 Fenwick Street, Yagoona, NSW, 2199

Phone : (02) 97905272

Email: tokimchau 2011@hotmail.com

 Kính dâng hương hồn ba má  kính mến

đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cho chúng con nên người hữu dụng

 Thương gởi người nội trợ đảm đang

đã hy sinh cho cha con, dâu rể

và các cháu. Rất cảm kích

 Thương mến gởi các con,

Dâu, rể và các cháu nội ngoại.