Kính dâng hương hồn ba má

đã nuôi nấng và dạy dỗ cho

chúng con nên người.        

 

Thương gởi người nội trợ

đảm đang đã hy sinh cho

cha con chúng tôi.

 

 Thương gởi các con: dâu, rể và cháu.