Lam Thuy Phong_logo 2

bar_divider

Lam Thuy Phong - photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Lâm Thụy Phong, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1964-71. Anh hiện đang định cư ở Paris, Pháp quốc.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Lâm Thụy Phong.

bar_divider

THƠ:

VĂN: