Em Về Dòng Sông Nhỏ

Lâm Thụy Phong

nhung dong song 01

Em về dòng sông nhỏ
Tiếng mái chèo nhẹ khua
Trời xanh mây hờ hững
Bầy cá lội nhởn nhơ.

Em về dòng sông lở
Một lần bước sang sông
Phù sa đắp bên này
Tình còn lở bên kia!

Em về dòng sông nhỏ
Hờ hững nước vẫn trôi
Gió mơn man khóm trúc
Vỗ về tình thơ ngây.

chi toi 01Em về dòng sông nhỏ
Tôi chép một bài thơ
Gởi em, người tình lở
Tháng bảy đón mưa Ngâu.

Về đây dòng sông nhỏ
Bên lở đắp bên bồi
Hai bên dòng trong đục
Cả một đời chia phôi.

Về đây dòng sông lở
Nắng chiều vàng nhẹ rơi
Nối nhịp cầu Ô Thước,
Tình chỉ còn trong mơ!

Em về dòng sông nhỏ
Còn nhớ không ngày xưa?
Tôi bên này bờ lở
Đón xuồng em sang sông!

Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)