Gởi về Sa Đéc

Lâm Thụy Phong

(TN Janine Thomas và người Sadec)

Goi ve Sa dec 01

Nha Mân, Tân Mỹ, Lấp Vò,
Về đây êm ả chuyến đò sang sông.
Phú Hựu, Tân Khánh, Phú Long,
Một lần ghé bến, tình đong dâng tràn .

Hởi em thôn nữ bên đàng,
Vườn Hồng, Tân Phước, em làng ở đâu?
Điên điển chen chúc sầu đâu,
Ở đâu em nói, anh đưa em về.

Long Hưng, Đất Sét, Cái Tàu,
Bình Tiên ngã nón, đón người tha phương.
Sa Đéc thương quá là thương,
Thương em chơn chất, thương em thật thà.
Tân Dương, Vĩnh Phước, Châu Thành,
Anh về nhớ mãi mối tình quê em.

Lâm Thụy Phong
( PK 1964-1971)