Về miền tây ¹

Hương Đỗ

benxua-minhhoa

Đưa ai về với câu hò
Để ai lưu luyến con đò năm xưa
Hanh hanh một chút nắng trưa
Dệt thành áo lụa ươm vừa góc quê
Sông quê vẫn hai mùa trong đục
Gái miền Tây đôi lúc nắng mưa
Nhắn rằng ai lỡ đã ưa
Có đành cam chịu rau dưa mỗi ngày?
Phù sa vẫn thế vơi đầy
Cho ta có được những ngày yêu thương !

Hương Đỗ
3-6-2014

¹ Tựa do LTP đặt và xin phép tác giả