Giòng sông mơ ước

Lâm Thụy Phong

Gió nhẹ,  ghe chèo xuôi bóng nước
Trời cao,  mây trắng nhẹ nhàng bay
Chim muông mỏi cánh bay về tổ
Xao xuyến lòng người vọng cố hương

Bao năm viễn xứ,  sầu cố quốc
Đây chút tình riêng,  gió gởi mây
Tóc em phơi phới bay trong nắng
Bồng bềnh bông tím lục bình trôi

Em ở cố hương,  tôi viễn xứ
Trời định duyên tình ta có đôi
Thuyền nhẹ tay chèo khua bóng nước
Em chở tình tôi,  chở tình tôi.

TV Lâm Thụy Phong
( PK 1964- 1971 )
Argenteuil 24/7/2022