Tran Huu Hiep_logo 2

bar_divider

Tran Huu Hiep - photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Trần Hữu Hiệp, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký khoá 1974-1981, khoá cuối cùng học sinh còn dự thi tuyển vào trường, trước khi trường thay tên.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Trần Hữu Hiệp.

bar_divider

Thơ:

Văn: