Tôi về

Trần Hữu Hiệp

Tôi về tìm lại câu hò
Chơ vơ bến nước, con đò vắng em
Tương tư trắng xóa nỗi niềm
Khói nhà ai tỏa dịu êm ráng chiều
Ráng chiều nhuốm đỏ câu yêu
Câu yêu tím một dáng Kiều thướt tha
Bấm tay đếm tháng ngày qua
Tuổi đời chồng chất, tóc pha mất rồi
Bận lòng chi nữa tôi ơi
Rồi rưng rưng mãi một thời đã xa

Sài Gòn 03/08/2021