Viết kỷ yếu

Trần Hữu Hiệp

Sau mỗi vài con chữ
Một gương mặt hiện ra
Buồn vui miền ký ức
Như vừa mới hôm qua

Bốn mươi năm rồi nhỉ
Rưng rưng trang hồi ký
Của một thời trai trẻ
Của một thuở phân ly

Mây trời trôi lang thang
Nước nguồn chảy miên man
Bao nhiêu niềm thống khổ
Bao phen lửa thử vàng

Có cụm mây phiêu lãng
Soi bóng bến sông xưa
Chạnh lòng con nước cũ
Đã quay về hay chưa

SG 18/05/2020