Đoàn Viên 2021

Trần Hữu Hiệp

Bấm tay thầm đếm mấy mươi niên
Dòng trôi ngỡ đã quá xa miền
Ở đây, bên bển hay trên trển
Tháng ba hăm mốt nhớ Đoàn Viên

Giờ ngọ, số sáu phố Huyền Trân
Nơi mảnh hồng nhan lấm bụi trần
Bạn cũ bao năm trời cách biệt
Đứa thành danh, đứa khổ trần thân

Chẳng có hề chi, chẳng hề chi
Bốn mươi năm một cuộc phân ly
Thành bại thắng thua giờ vô nghĩa
Áo trắng quần xanh mặc lại đi

Nhìn quanh ngó quất mười lớp sáu
Bốn Đê, Tám Xê, một A Bê
Khóa mình ngót nghét tám trăm đứa
Đừng ngại ngần chi, được cứ về

Nếu tiền có kẹt nhắn riêng tao
Trước sau gì cũng có người bao
Tạn mặt hàn huyên là trân quý
Tiền mai lại có, khó chi nào

Thầy xưa, bạn cũ niềm nhung nhớ
Bảng xanh, phấn trắng mộng ngày xưa
Kể nhau nghe bước đời lưu lạc
Thoắt mà đã bốn chục mùa mưa

Đời chỉ hai lần bốn chục năm
Tám chục, mười tám cộng gần trăm
Bốn chục năm nữa mình vẫn tụ
Thiên đàng, địa giới chẳng xa xăm

Sài Gòn ngày 17/03/2021