Nhàn

Trần Hữu Hiệp

Da mon nhung da chang mon 03Hoàng hôn tha thẩn tìm bóng nguyệt
Canh tàn, nguyệt khuyết bạn cùng sao
Sao mờ, mây phủ vui cùng gió
Cầm ca, thi phú hát nghêu ngao

Sáng réo dăm ba thằng hàng xóm
Cà phê bàn luận chuyện tào lao
Trưa về xúc gạo nhen lửa bếp
Vui cùng bà xã bữa cơm rau

gia-la-xuan-toi-3Thời gian rượt đuổi kiếp nhân sinh
Xuân hạ thu đông cứ mặc tình
Trưa chiều sớm tối đời dần ngắn
Thế sự phù du bỏ bất bình

Được mất bại thành như khói mây
Tàn một cuộc cờ tay trắng tay
Ngày xanh lận đận tìm hư ảo
Già đến tìm vui với cỏ cây.

Vũng Tàu 27/11/2014