Xuân xóm nhỏ

Trần Hữu Hiep (PK 1974-81)

chon-mai-the-choi-tet-2

Trăn trở nằm nghe gió chuyển mình,
Xôn xao chồi biếc, đất hồi sinh,
Long lanh sương đọng mềm lối cỏ,
Xuân thoáng về đây gợi ý tình.

Bồng bềnh mây trắng gợn trời xa,
Nhớ những ngày xuân nay đã qua,
Nhớ những người thân nay đã khuất,
Dặm trường ai đang mãi bôn ba.

Cát bụi phồn hoa, xuân vừa đến?
Đìu hiu xóm nhỏ, đông chưa tàn…
Có người sắp sửa làm ly khách,
Quê cũ trông về, dạ xốn xang.

Cô bán hàng rong không buồn rao,
Bác phu xe chẳng thiết mời chào,
Có gì ẩn khuất trong đôi mắt,
Niềm xuân nhà không có mai, đào?

Chuông nguyện ngân nga phút giao thừa:
Mưa gió ngày mai thôi gió mưa,
Phong trần không bắt phong trần nữa,
An bình như giấc ngủ ban trưa.

SG ngày 13/02/2008