Chợ 30

Trần Hữu Hiệp

Cho 30 01

Bác bán dưa chèo queo
Cô bán hoa ỉu xìu
Ba mươi gần xế chiều
Chợ ế, nhà xa lắc
Có gì cay trong mắt
Có gì mặn trên môi
Tết đã đến thật rồi
Nhổ sào về cho kịp
Tiếng chiều con bìm bịp
Đời chèo chống mỏi mê
Đường vời vợi xa xôi
Mong giao thừa về kịp

SG 18/02/2015 Thời khắc giao thừa.