40 năm

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Dan Petrus Ky 01Thuở ấy tôi còn tuổi mười hai
Vui cùng bè bạn với cô thầy
Mái trường Petrus Trương Vĩnh Ký
Miệt mài đèn sách mộng tương lai

 

Một ngày tháng tư năm bảy lăm
Bạn bè vài đứa mất biệt tăm
Hè đến dăm ba thằng lại vắng
Mỗi năm sĩ số mỗi thưa lần

 

Thầy cô bỏ lớp chẳng hồi âm
Thầy cô ở lại khổ trần thân
Sáng khoai, trưa sắn, chiều lưng bụng 
Mà vẫn gồng mình, vẫn tận tâm

 

dem uong ruou mot minh 01Đệ nhị, bước vào tuổi mười lăm
Lần đầu nghe trộm nhớ thương thầm
Tóc dài, vai nhỏ người con gái
Đến giờ còn nặng mối tình câm

 

Hàng điệp buồn hiu hắt sân trường
Hành lang danh dự nắng vương vương
Thầy xưa bạn cũ giờ ly biệt
Mỗi đứa một phương nhớ đoạn trường

 

Bốn mươi năm rồi trở lại đây
Cùng nhau nhấp cạn chút men say
Thầy cô giờ đã ngoài bát thập
Bạn bè có đứa tận trời Tây

 

dem uong ruou mot minh 02Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
Nhớ thời áo trắng nhớ rưng rưng
Tóc dài vai nhỏ giờ vẫn thế
Ta vẫn nhìn ai, vẫn ngập ngừng

 

Giá mà có được kiếp lai sinh
Ước mái trường xưa ước tụi mình
Cùng nhau lần nữa, dăm năm nữa
Để viết cùng ai tiếp chuyện tình

 

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Vũng Tàu ngày 22/12/2014