Mười năm nữa

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

muoi nam nua 01Mười năm nữa hai không hai bảy
Tôi sẽ về trường dự tiệc vui
Cùng thầy cô, đệ huynh, tỷ muội
Bét nhè một lần nữa rồi thôi.

Mười năm nữa khi trường trăm tuổi
Viết đặc san tứ hải cùng ngồi
Diễn văn nghệ năm châu cùng hát
Những bất đồng nhẹ tựa mây trôi

muoi nam nua 02Mười năm nữa tôi mang đồng phục
Chín chục năm về dự trăm năm
Trò sáu chục, thầy cô chín chục
Cùng lớp sau tiếp tục vun bồi.

Mười năm nữa người đi kẻ ở
Sóng sau thay sóng trươc xô bờ
Trong vô thường, bèo mây tan hợp
Lòng còn ngân mãi khúc tình thơ

Sài Gòn 09/09/2017