Xuân ý

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Bai tho cuoi cung 02

Anh hứa cho em một mùa xuân
Xuân đi xuân đến đã bao lần
Một mùa xuân nữa không như ý
Như cánh chim côi lạc cuối rừng

Con hứa xuân sau con sẽ về
Nghìn trùng xa cách mấy sơn khê
Một mùa xuân nữa không bên mẹ
Lạnh gió đông về se tái tê

Hoa đào năm cũ nay còn thắm?
Bếp lửa gia đình mẹ vẫn chăm?
Thời gian vô lượng dòng trôi mãi
Điềm nhiên mà cũng thật nhẫn tâm

Lối cũ ta về hoa đã vắng
Đất xưa giờ mẹ thảnh thơi nằm
Chí cả chưa thành bàn tay trắng
Ước hẹn ngày xuân mãi khất lần

Hoa rơi vương vấn tình tri kỷ
Khói hương tưởng nhớ đấng sinh thành
Đời dẫu vô tình xuân hữu ý
Như chưa từng có cuộc phân ly

SG ngày 25/01/2014