Thăm thầy

Trần Hữu Hiệp

noi chuyen voi thay Trung 01

Vòng tay cung kính con chào
Gật gù thầy hỏi đứa nào vậy bây
Con là thằng quậy nè thầy
Thầy cười, còn trẻ ráng cày nhe con
Nhớ khi xưa tuổi còn non
Ơn thầy dạy dỗ con còn khắc ghi
Từ ngày tập tễnh x, y
Đến ngày rành rọt tích, vi, đạo hàm
Từ mặt phẳng đến không gian
Tìm ra giới hạn, gian nan phận người
Tạm xong bài toán cuộc đời
Hôm nay con trở lại thời ấu thơ
Tóc thầy giờ đã bạc phơ
Tóc con giờ cũng chực chờ muối tiêu
Trải bao nhiêu lớp sóng triều
Thầy trò chung một bóng chiều lắt lay.

SG 23/08/2017