Đón xuân

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

doibuommuaxuan

Người đi trong cõi sắc không
Hành trang là chút nắng hồng trên vai
Thế rồi nắng cũng nhạt phai
Chồn chân mỏi gối, lắt lay phận người
Ta bà mê mãi rong chơi
Ngoáy đầu nhìn lại một thời tóc xanh
Vin cành lộc, những bâng khuâng
Ngoài kia rộn rã chuông ngân giao thừa

SG 18/02/2015