Hát về những năm tháng cũ

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Ta hát về những năm tháng cũ
Tường vàng, ngói đỏ, ước mơ xanh
Phấn trắng, bảng đen, đời chưa gợn
Miệt mài đèn sách suốt thâu canh

Thuyền nhân 03Ta hát về những năm tháng cũ
Mỗi hè qua, mất một vài thằng
Người ở lại nhìn nhau nhớn nhác
Nó đi rồi, biết có đươc chăng?

Ta hát về những năm tháng cũ
Đứa khó khăn, dang dở học hành
Giữa chợ đời mồ hôi, cơm áo
Mộng công hầu, hẹn kiếp lai sanh

Ta hát về những năm tháng cũ
Bạn bè ta nhiều đứa thành tài
Quá vũ môn, rồng trong nhân loại
Hồ thỉ tang bồng thỏa chí trai

Bui phan thoi bay 04

Ta hát về những năm tháng cũ
Yêu người, ta chỉ biết lặng thinh
Lưu bút dở dang, lời chưa mở
Xa xôi tình còn mãi đinh ninh

Ta hát vui trong ngày xum họp
Tay trong tay, sống lại ngày xanh
Ta hát như chưa từng được hát
Hội Ngộ ca thay Tống Biệt Hành

SG 01/08/2007