Lan man

Trần Hữu Hiệp

Lan man vai bờ nhỏ
Lan man tóc buông dài
Lan man hương thơm lạ
Lan man tà áo bay

Lan man viết thành thơ
Lan man ghi vào vở
Lan man tiếng thầy gọi
Lan man trứng vịt chờ

Lan man đời ly loạn
Lan man cảnh điêu linh
Lan man thời bao cấp
Lan man cuộc bất bình

Lan man còn hay mất
Lan man được hay thua
Lan man đi hay ở
Lan man một nước cờ

Lan man ân và nợ
Lan man tội và tình
Lan man thiện và ác
Lan man tử và sinh

Lan man duyên tan hợp
Lan man phận hửng hờ
Lan man người biền biệt
Lan man mình trấm trơ

Lan man không hồi kết
Lan man không bến bờ
Lan man từ thuở ấy
Lan man đến tận giờ

SG 20/11/2020