Giã từ tri kỷ

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Người vui ta hớn hở
Người buồn ta xót đau
Một thoáng mình tương ngộ
Mà như tự kiếp nào

Trời đất bao la rộng
Tình ý trải khôn cùng
Mà thời gian hữu hạn
Hữu tâm lực bất tòng

Cuộc sống vốn vô thường
Phía trước ngả ba đường
Từ đây đời hai hướng
Ai mà không vấn vương?

Vẫn là trăng nước ấy
Sao trăng xưa bạc màu?
Sao nước xưa trầm mặc?
Sao sóng lòng xôn xao?

Duyên khởi mình hội ngộ
Duyên tận mình xa nhau
Đồng lộ không đồng đạo
Thì thôi, vui lên nào!

Người lao đao phố thị
Ta lặng lẽ non cao
Lưu chút tình tri ngộ
Làm hành trang mai sau


SG 27/02/2020