Hoa Xuân.

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

hoaxuan3

Xuân đến trăm hoa nở
Xuân đi trăm hoa rơi
Nâng niu cành hoa vỡ
Chạnh đời như kiếp hoa

Hoa vui cười sum họp
Hoa buồn khóc chia xa
Trùng phùng rồi ly biệt
Còn mình ta với ta.

SG 20/02/2015