Xuân ban đầu

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Hoa theo cơn gió vô tình
Một chiều lạc bước qua ghềnh suối xuân
Muốn xuôi sao dạ bâng khuâng
Biết dòng nước có hữu tình hay không?

Xuan ban dau 01Một mai hoa hết hương nồng
Nước còn mang một tấm lòng bao dung?
Dẫu rằng có chút lạnh lùng
Dẫu rằng có chút ngại ngùng ban sơ

Yêu hoa từ ấy đến giờ
Nhắm đôi mắt lại đừng ngờ vực chi!
Sá gì luồng lạch hiểm nguy
Bỏ hoa ở lại nước đi không đành

Sài Gòn ngày 12/01/2009