Có một mùa xuân rất lạ

Trần Hữu Hiệp

Có một mùa xuân rất lạ
Phương xa con chẳng kịp về
Món nợ giang hồ truyền kiếp
Bôn ba chèo chống mỏi mê

Có một mùa xuân rất lạ
Lần đầu thằng Út lì xì
Nhìn con bây giờ khôn lớn
Biết rằng mình đã già đi

Có một mùa xuân rất lạ
Dịch bịnh tàn phá địa cầu
Thế gian ngập tràn ma quỷ
Cây nêu giờ biết tìm đâu

Có một mùa xuân rất lạ
Bạn bè không thiết gặp nhau
Đồng lộ mà không đồng đạo
Thì không gặp cũng không sao

Có một mùa xuân rất lạ
Thuyền về bến cũ cặm sào
Nhìn hoa lung linh trong nắng
Tình xuân tha thiết ngàn sau

SG 24/02/2020