Tình xa

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Gió men theo lối gió
Mây biền biệt đường mây
Biết bao giờ lại sum vầy
Biết bao giờ thỏa tháng ngày đợi mong
Đời chia như những nhánh sông
Từ khi tách bến tình không hẹn về
Hợp tan là một định đề
Trắng lòng một nỗi xa quê nhớ người
Hương thề mặc gió mây trôi
Lang thang vô định bến đời quạnh hiu


SG 28/07/2020