Hồi ức tháng tư

Trần Hữu Hiệp

hoi uc thang 4 01Sài Gòn cuối tháng tư
Có đoàn quân rất lạ
Cùng vũ khí, chiến xa
Có đoàn người hối hả
Hướng về phía biển khơi
Có đám đông đập phá 
Hôi kho gạo, kho đường
Trong cái hỗn độn ấy
Có những người lặng im
Có những người chết lịm
Có những người mừng vui
Có người mang băng đỏ
Làm cách mạng ba mươi
Lấn cấn đi hay ở
Cũng không biết đi đâu
Thôi thì đành ở lại
Đành phó mạng cho trời
Người ta sống mình sống
Chắc rồi chuyện cũng qua

SG 1975