Phan Van Thanh_logo 2

bar_divider

Phan Van Thanh_photoHội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Phan Văn Thạnh, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1961-1968.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Phan Văn Thạnh.

bar_divider

Thơ:

Văn: