Thưa Mẹ – lần giỗ thứ bảy mươi

Phan Văn Thạnh

Con bao nhiêu tuổi

Mẹ xa ngần ấy năm

Bảy mươi thu chín rụng

Lá chuyển mùa vàng lắt lay

Vẫn câu hỏi nát nhầu

Mẹ sao không về với con ?

Buồn thăm thẳm

Lầm lũi chốn trần ai

Gương soi bạc tóc

Vắt qua đời rưng rưng

Mỗi mùa hương khói

Nhìn sâu khuôn ảnh thờ

Lốm đốm phai màu thuốc rửa

Mẹ ta đây

Nhau thai,dây rốn

Vẽ nên hình hài

Phận đời côi cút

Hạt bụi bay bay…

Bảy mươi năm

Bóng thời gian loang lỗ

Bóng mẹ chiều tà lấp loáng mặt sông

Phan Văn Thạnh

(Saigon,15/6/2018 – Mồng 2/5 Mậu Tuất)