Saigon hạ nhiệt Covid

Phan Văn Thạnh

Saigon những ngày qua hạ nhiệt – giảm còn 2 số(*)

Vui thì vui, nhưng chẳng dám thở phào !

Nín thở qua sông chui ra từ dông bão

Ta thán ông Xanh – cứ phải ngậm bồ hòn  ?

Bắt phong trần phải phong trần” (**)

Qua cơn mê – lóp ngóp mới hay mình sống sót …

Đứt ruột  Saigon, ngút trời bi thiết

Số tử vong, vượt mốc cả “sư đoàn” !

Ôi cái thân phàm sờ đâu cũng giả tạm

Một thoáng trần gian – huyễn hoặc vô thường !

Phan Văn Thạnh

(Saigon,cuối thu – 2021)

(*)Nguồn vnexpress.net

– Tính đến 1/11/21 : VN +5595 nhiễm mới = tổng : 921.882 ca – Số tử vong : +48/tổng : 22131.

Riêng Tp HCM : +927 nhiễm mới = tổng : 433.023 ca – số tử vong:+25/tổng 16.576

(**)Ngẫm hay muôn sự tại Trời

Trời kia đã bắt làm người có thân.

Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao. (Kiều-Nguyễn Du)