Nhớ những mùa thánh vọng

Phan Văn Thạnh

1- đi luồn trong vòm xanh tịnh khẩu
ban mai lạnh rúc dưới gầm da
Christmas tree ngập đồi
Bellevue mở ra quanh năm mùa thánh vọng
tôi miên man nhớ về những ngày cũ rong rêu

nho nhung mua thanh vong 01

2- đêm thật sâu
rúc đầu vào ngực đấng toàn năng cứu rỗi
tìm hơi ấm
xa ngái cái thời Túc Trưng, Gia Kiệm…
nhà trọ cách một con đường,
gần bên nhà Chúa
nhiều sớm mai
hồi chuông sớm rụng xuống đời,
nhiều chiều tàn
tiếng chuông gọi hoàng hôn vời vợi
rì rầm lời kinh cầu thấm đẫm trong tôi
đêm chiến tranh súng ống
ngổn ngang thây người
cơn hoảng loạn hằn sâu trang sử
Noel 72 cắm phập tim.

nho nhung mua thanh vong 02

Phan Văn Thạnh

(Seattle-Saigon,12/12/2019)