Nhớ những mùa thánh vọng

Phan Văn Thạnh

1- đi luồn trong vòm xanh tịnh khẩu

ban mai lạnh rúc dưới gầm da

Christmas tree ngập đồi

Bellevue mở ra quanh năm mùa thánh vọng

tôi miên man nhớ về những ngày cũ rong rêu

nho nhung mua thanh vong 01

2- đêm thật sâu

rúc đầu vào ngực đấng toàn năng cứu rỗi

tìm hơi ấm

xa ngái cái thời Túc Trưng, Gia Kiệm…

nhà trọ cách một con đường,

gần bên nhà Chúa

nhiều sớm mai

hồi chuông sớm rụng xuống đời,

nhiều chiều tàn

tiếng chuông gọi hoàng hôn vời vợi

rì rầm lời kinh cầu thấm đẫm trong tôi

đêm chiến tranh súng ống

ngổn ngang thây người

cơn hoảng loạn hằn sâu trang sử

Noel 72 cắm phập tim.

nho nhung mua thanh vong 02

Phan Văn Thạnh

(Seattle-Saigon,12/12/2019)