Nỗi  buồn mang tên Covid

Phan Văn Thạnh

noi buon covid

Từ  độ vào xuân – đổ sang hè

Hoa phượng đỏ thay bằng tên Covid

Gieo nỗi buồn thế kỷ bi thương

Thuộc tính Con người là :  “sống với…”

Giờ phải “tại gia” –  hạn chế ló mặt ra đường

Giữ khoảng cách, khẩu trang che kín

Trời hỡi làm sao sống-với-tha-nhân ?

Covid ơi, Covid ơi !

Cuộc nhân sinh như dòng thác lũ

Đầu vào nối đầu ra,

Ngày nối ngày, đêm nối đêm

Hai bán cầu sáng-tối

Tàu xe dình dịch

Ngưng một giây là nín thở một giây

Covid ơi, Covid ơi !

Đòn Thiên giáng kêu Trời không thấu

Vét tận cùng trí lực để tồn sinh. 

Phan Văn Thạnh