Chào ta thêm tuổi lão

 Phan Văn Thạnh

Mua thu cuoc tinh 02

Một vòng rồi lại một vòng
Ta bà thít chặt, quay mòng nhân gian

Nhích thêm bước, đổ sang mùa
Ngày xuân bay trớt, đông lùa phía sau
Chào ta trai trẻ hôm nào
Mà  nay lọm khọm chui vào – (U) tám mươi!
Tựa mây, gối gió thả thơ
Bay bay con chữ xanh đời chiêm bao

Hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đâu?
Vừa đi, vừa hỏi bạc màu tóc xanh …

 Phan Văn Thạnh

(Saigon,tháng Giêng 2020)