Chào ta thêm tuổi lão

 Phan Văn Thạnh

Mua thu cuoc tinh 02

Một vòng rồi lại một vòng

Ta bà thít chặt, quay mòng nhân gian

 

Nhích thêm bước, đổ sang mùa

Ngày xuân bay trớt, đông lùa phía sau

Chào ta trai trẻ hôm nào

Mà  nay lọm khọm chui vào – (U) tám mươi!

Tựa mây, gối gió thả thơ

Bay bay con chữ xanh đời chiêm bao

 

Hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đâu?

Vừa đi, vừa hỏi bạc màu tóc xanh …

 

Phan Văn Thạnh

(Saigon,tháng Giêng 2020)