Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

Phan Văn Thạnh

1-

mây kéo về như đám  giặc

những sợi khói mồ hóng phất phơ

loằng ngoằng tia chớp giãy giụa

mưa vỗ mặt hồng trần

nền nhiệt Saigon mủn ra

thở phào cơn khát cào cấu

ngập úng đường về

nắng / mưa

mắc kẹt giữa hai bờ khốn khổ

2-

tôi chui vào những hạt cam lồ

bỗng thấy mình ướt sũng

bong bóng tọp phồng

nối đuôi qua những ngày mục ruỗng

dòng trôi lọt thỏm xuống hầm ga

3-

xa ngái thời mông muội

nhìn không thấy đất

ngó chẳng thấy trời

quẫy đạp chới với

tầm mắt ngang vạch chân mây

người tình già đầu non

úp mặt vào núi

quỳ suốt một tuần hương

– xin sám hối

4-

mưa băm nhuyễn đêm

nỗi nhớ nát nhừ

ta buông  tay làm xiếc

thiền trên thập giá

niệm Chú Đại Bi

bạch Sư thầy

làm sao chuyển nghiệp ?…

Phan Văn Thạnh

(Saigon, rạng ngày 30/5/2020)