Gió vẫn reo trong nắng

Phan Văn Thạnh

bãi vắng

ta bà trống trơn

gió tha hồ cuồng nộ

túm cổ trần gian

quật dọc, quật ngang

tóe tung trời đất

nỗi sợ trổ buồng

tư bề lạnh ngắt

đời rất lạ trong gương

âm dương sát rạt

chiều kích đổi thay

đứng hay nằm bó tròn như đòn bánh tét

trong tích tắc

nhân gian  nát nhừ  

bãi vắng

đầy không gian thinh lặng

sóng bạc đầu tràn bờ

hình nhân cúi mặt

biển vẫn xanh

gió vẫn reo trong nắng…

Phan Văn Thạnh

(Saigon,những ngày đương đầu với covid-19 – 21/9/21)