Thôi em bay đi thanh thản

Phan Văn Thạnh

Dịch giảm dần mà em không qua khỏi
Phập phồng chờ tin – không dám tin…
Tiếng hát đó – vô thường – bay theo gió
Bông điên điển* vàng, hoen lệ cõi trần gian !

(Phan Văn Thạnh – Saigon-28/9/21)

-Ca sĩ Phi Nhung (SN1970) trút hơi thở cuối cùng 12g15 ngày 28/9/2021 sau hơn tháng điều trị Covid-19 tại Bv Chợ Rẫy – hưởng dương 51 tuổi. Cầu nguyện hương linh em sớm siêu thoát nơi miền cực lạc – vô sinh, vô diệt.

* Bông điên điển (Hà Phương) – tên ca khúc gắn liền với tiếng hát thanh thoát Phi Nhung còn mãi với thời gian.