Tháng Chạp vời vợi

Phan Văn Thạnh

(Thân gửi người muôn năm cũ…Brea – orange county- CA)

Chào ngày đầu – tháng cuối  của năm

Xa tay với chạnh lòng cố quận

Tờ lịch mỏng thoáng buồn số phận

Ném thanh xuân bay thẳng đến tà huy

Quán đời tạm – ân tình chốc lát

Dăm yêu thương – lất phất bụi hồng

Ta đã đến – đã ngồi đây –  thị thiền an trú

Mỗi sat-na qua –  con nước đầy vơi !

Chào ngày đầu – tháng cuối  của năm

Rúc dưới gầm da  lời thì thầm  se lạnh

Em rất gần –  nhưng rất đổi xa xăm…

Bay “non stop”  – vượt bao làn kinh tuyến

Đành nhớ thôi – chút hoài niệm bạc màu

Đà Lạt, Huế, Hà Nội – nơi nào mình lưu dấu

Saigon thì  :

Gặp một bữa anh đã mừng một bữa/

Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn” ! (*)

Dắt tay nhau đi mưa nắng suốt hai bờ.

Chào ngày đầu – tháng cuối  của năm

Nhìn xung quanh nghe nhá nhem chiều xuống !

Soi lại mình loang lổ bóng thoi đưa

Bên thềm hoang, rắc mè dăm hạt nắng.

Phan Văn Thạnh

(Saigon,05/12/2021)

(*)“Áo lụa Hà Đông” – thơ Nguyên Sa