Đời đá nghìn năm

Phan Văn Thạnh

doi da nghin nam 01

Viên cuội mồ côi

Trơ trọi bên đường

Cách tôi nghìn năm tuổi

Dáng thông buồn câm nín

Ai chờ ai ?

Mà sao người dõi mắt

Ai đợi ai ?

Đầu non bạc tóc

Tình trôi theo dòng sông băng bưng mặt khóc

Đã chắc gì còn có nhau ?

Tội nghiệp ghềnh đá thẫn thờ

Giật mình chứng ngộ

Hóa ra chỉ là hư vô

Con suối về ngang khu rừng cổ

Ta về ngang đời nhau

Rainier buốt giá

Ngày sau sỏi đá

biết còn có nhau ? (dựa ý nhạc Trịnh Công Sơn)

Caracas nghìn năm

Tình ta nghìn tuổi

 (Mount Rainier – Seattle,05/8/19)