Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy)

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của chị Trần Thị Bích Thủy, bút hiệu Ái Khanh, là cựu học sinh lớp đêm trường Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1969 (Đệ lục)-1975.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của chị Trần Thị Bích Thủy, bút hiệu Ái Khanh.

Thơ:

Văn: