Gửi một chút tình

Ái Khanh

gửi một chút tình

Đường phố đó bao lần em đếm bước
Hàng cây xanh nghe quen lắm từ lâu
Ngàn gió đó vuốt ve bờ tóc mượt
Thương đôi tà áo trắng quyện vào nhau

Ngôi trường đó qua bao mùa lá đổ
Bên mái xưa đã mấy lượt rêu mờ
Ngày ngày đón những dáng tà áo trắng
Và thương sao hàng điệp rộ hoa vàng

Bao thương mến, ân tình yêu dấu đó
Gửi ngăn kéo hồng kỷ niệm thật ngây thơ
Bạn bè xưa thầy cô dáng hiền từ
Hương xưa đó kết lòng ta một nụ

ÁI KHANH

( THÂN ÁI VỀ PETRUS KÝ)

Bài thơ “Gửi một chút tình” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận – Số 2714 – Ngày 18-19/3/1973: ChinhLuan_2714 18_19MAR1973.pdf