Một ngày đi qua hồn em

Ái Khanh

(gởi về bạn ngày xưa)

Một ngày đi qua hồn em

(gởi về bạn ngày xưa)

Giọt sầu nào vừa rơi
Trong lòng em chơi vơi
Hồn em như muốn khóc
Ngỡ ngàng bên lớp học

Bạn xưa ơi có nhớ
Đến người em sầu mơ
Những ngày xưa thân ái
Chung lớp học bao ngày

Bên ngoài trời lại mưa
Em nhớ về ngày xưa
Để lòng buồn vu vơ
Để mắt vương lệ mờ

Một ngày rồi trôi qua
Một ngày lòng cách xa
Một ngày vẫn âm thầm
Rồi ngày qua chầm chậm

ÁI KHANH

Bài thơ ”MỘT NGÀY ĐI QUA HỒN EM” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận – Năm thứ  9 – Số  2642 – Ngày 15/12/1972: ChinhLuan_2642 15DEC1972.pdf